סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים, עזרה לילדים ובני משפחותיהם של חולים במחלות נפש, שילוב בקהילה של ילדים ונוער חולים במחלות נפש,
הקלה בהתמודדות עם בעיות רגשיות, תעסוקה לנוער וריפוי בעיסוק, מפעלי חוויה והבראה לילדים ונוער החולים במחלות קשות ובעיות נפשיות,
חוגים, סדנאות יצירה והפעלות לילדים ונוער חולים, או מנותקים הסובלים מבעיות נפשיות.

אישור ניהול תקין

עמותת לב ונפש ע”ר מקיימת את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להגשת דוחות, הודעות ופרוטוקולים. לצפיה

אישור ניהול תקין

עמותת לב ונפש ע”ר מקיימת את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להגשת דוחות, הודעות ופרוטוקולים. לצפיה

אישור ניהול תקין

עמותת לב ונפש ע”ר מקיימת את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להגשת דוחות, הודעות ופרוטוקולים. לצפיה

אישור ניהול תקין

עמותת לב ונפש ע”ר מקיימת את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להגשת דוחות, הודעות ופרוטוקולים. לצפיה

אישור ניהול תקין

עמותת לב ונפש ע”ר מקיימת את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להגשת דוחות, הודעות ופרוטוקולים. לצפיה

אישור ניהול תקין

עמותת לב ונפש ע”ר מקיימת את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להגשת דוחות, הודעות ופרוטוקולים. לצפיה